Recyklační poplatek

Recyklační poplatek

 

Podle zákona 542/2020 Sb, o výrobcích s ukončenou životností uvádíme od 1.1.2021 výši recyklačních poplatků na faktuře.

Dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ze které vyplývá výrobcům a dovozcům elektrozařízení, uvedených v příloze tohoto zákona, povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu.

Realizace v praxi znamená navýšení ceny výrobcem/distributorem o tzv. recyklační poplatek. Tento poplatek je přeúčtováván dále až na konečné spotřebitele.

Za zvýšenou cenu získává spotřebitel v podstatě dvě výhody: o něco větší šanci, že bude životní prostředí ušetřeno od černých skládek a druhou: odpadá problém kam se starým spotřebičem (ať je to počítač, televizor nebo např. lednička).

Vysloužilé elektrozařízení nebo baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu. Informace, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie naleznete v online vyhledávači (viz. odkaz níže).

On-line vyhledávač sběrných míst dle Vaší lokality naleznete zde. Na těchto sběrných místech od Vás odpad převezmou a zdarma jej ekologicky zlikvidují (samozřejmě likvidaci a recyklaci odpadu jste si zaplatili již při nákupu výrobku).

Podrobný seznam zboží, které podléhá zákonu o elektroodpadu, naleznete na stránkách společnosti REMA.

Společnost LUMA trading s.r.o.  uzavřela smlouvu se společností REMA Systém a.s., která řeší tuto problematiku. V ceně zboží zakoupeného u nás, je zahrnut recyklační poplatek.